Disclaimer

E-mailverkeer

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, te verdelen dan wel te verspreiden.

Huize Levenslust vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

De auteur van deze e-mail besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die zij verspreidt. Desalniettemin blijven fouten mogelijk, ook bij de transmissie van de gegevens. De overgebrachte informatie kan onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. Ze kan ook verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. Huize Levenslust vzw aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via e-mail, evenals voor technische storingen en virussen.

Website Huize Levenslust VZW

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker – in welke hoedanigheid ook – van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Huize Levenslust vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op deze site. Dit geldt zowel voor informatie die Huize Levenslust vzw zelf op de site plaatste, als voor de informatie afkomstig van gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Huize Levenslust vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

Huize Levenslust vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen, het slecht functioneren van het systeem of het al dan niet opnemen van informatie.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Huize Levenslust vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden. Op deze website zijn de auteursrechten van toepassing.