Wat doet Huize Levenslust?

Huize Levenslust zorgt voor kinderen, jongeren en gezinnen waar het moeilijk loopt. Met een leefgroep, contextbegeleiding aangepast aan de situatie en nazorg voor iedereen die een traject heeft afgerond.

Verblijf

Soms zijn de zorgen thuis te groot. Dan kunnen kinderen en jongeren tijdelijk bij ons komen wonen. Levenslust heeft één leefgroep met plaats voor 12 jongens en meisjes tussen 0 en 25 jaar. We nemen een deel van de zorg over en gaan intussen samen aan de slag: met de jongere, het gezin en iedereen die daar dichtbij staat.

Contextbegeleiding

We begeleiden kinderen, jongeren en gezinnen na hun verblijf ook in hun eigen thuissituatie. We kijken dan samen hoe we de situatie kunnen verbeteren. Met het kind of de jongere en de (plus)ouders, maar ook met broer of zussen, grootouders, familie, de school … We vormen een netwerk met iedereen die betrokken is bij het gezin. Onze contextbegeleiders komen aan huis, maar overleg kan ook in de leefgroep, aan de telefoon of online.

Zelfstandig wonen

Jongeren die alleen willen wonen na een verblijf in de leefgroep, krijgen onze begeleiding terwijl ze hun leven uitbouwen. We zoeken samen een woning en een inkomen, geven emotionele steun en helpen bij praktische zaken zoals administratie en het huishouden. We helpen ook om een netwerk in de omgeving uit te bouwen.

Nazorg

Ook na hun verblijf bij en begeleiding door Levenslust blijven kinderen en jongeren altijd welkom. Met vragen of bezorgdheden of gewoon om nog eens dag te zeggen: de deur staat open en de koffie staat klaar.

Doelstellingen

Het doel van Levenslust is in de eerste plaats opvang bieden aan jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, en hen samen met hun gezin begeleiden. Een verblijf komt er bijna altijd door een verontrustende opvoedingssituatie.

We willen perspectief geven tijdens die plaatsing, op de mogelijkheid tot verandering. We stellen samen met alle betrokkenen doelstellingen op, gebaseerd op de doelen die ons aangereikt worden door de verwijzende instanties (meestal de jeugdrechter). Als die mogelijkheid realistisch is, werken we intenstief samen met het gezin en naar een terugkeer naar huis.

Pedagogische basis

Bij Levenslust hanteren we een aantal pedagogische principes als basis voor de begeleiding van onze kinderen, jongeren en gezinnen.

  • Een positief leefklimaat: alle kinderen en jongeren hebben het recht om veilig en zo gewoon mogelijk op te groeien. Als je uit huis wordt geplaatst en in een leefgroep moet samenleven met andere kinderen is dat niet zo gemakkelijk. We hebben daarom veel aandacht voor het leef-, leer- en werkklimaat bij Levenslust.

  • Geweldloos verzet: we steunen op de principes van het geweldloos verzet om met moeilijk gedrag om te gaan en de hulpeloosheid van onze medewerkers te overwinnen, met veel aandacht voor zelfcontrole en het voorkomen van escalatie.

 

  • Traumasensitief werken: traumatische ervaringen kunnen zorgen voor vertragingen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We helpen hen verder ontwikkelen door hen te leren om hun stresssysteem te reguleren en vertrouwen op te bouwen in hun eigen lichaam.