Over Huize Levenslust

Huize Levenslust vzw is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, binnen het agentschap Opgroeien.

Wat is Huize Levenslust?

Huize Levenslust is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, een plek voor 12 kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar. Zij kunnen door allerlei omstandigheden tijdelijk niet bij hun ouders blijven. Naast die residentiële opvang zorgen we ook voor de begeleiding van jongeren en hun omgeving.

Ons hulpaanbod is niet rechtstreeks toegankelijk, je kan niet zelf een aanvraag indienen. Levenslust wordt ingeschakeld na een indicatiestelling van de Intersectorale Toegangspoort, of wanneer een jeugdrechter beslist dat onze hulp nodig is.

  Goed opvoeden doen we met hulp op maat voor elk kind, elke jongere, elk gezin. En daar hebben we iedereen voor nodig.

  Missie

  Levenslust biedt opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren in een verontrustende leefsituatie. Dat is een moeilijke boodschap voor een gezin: daarom zoeken we in de eerste plaats naar wat we samen kunnen doen om de situatie te veranderen. Door te luisteren, in kaart te brengen wie er in en rond het gezin staat en door de krachten te bundelen.

  We willen samen goed opvoeden, en daar hebben we iedereen voor nodig.

  Visie

  Samen goed opvoeden, dat is de kern van onze werking. En daarvoor hebben we iedereen in het netwerk van onze kinderen en jongeren nodig. We gaan voor zorg op maat: daarbij luisteren we in eerste plaats naar het gezin. Samen zoeken we de juiste weg om hun doelen te bereiken, met de noden van de kinderen en jongeren centraal. En samen, dat zien we heel breed: niet alleen de ouders, maar ook het bredere netwerk rond het gezin betrekken we. Familie, vrienden, buren, een goede leerkracht … Iedereen die kan helpen is welkom.

  Goed opvoeden doen we met hulp op maat voor elk kind, elke jongere, elk gezin. Altijd rekening houdend met hun vraag en hun situatie. Daarbij dragen we de grootste zorg voor de eigenheid van het individu en van alle betrokkenen.

  We werken met een breed netwerk van medewerkers en vrijwilligers, zowel binnen onze eigen organisatie als met partners. Zo kunnen we de juiste expertise inschakelen om onze kinderen, jongeren en gezinnen de beste kansen te geven. In dialoog met al onze partners blijven we zoeken naar verbetering, bijsturing en vernieuwing in de werking van Levenslust. 

  Team

  Huismoeders om ons chaotische huishouden overeind te houden. Ze zetten heerlijk eten op tafel, leggen zieke kinderen in de watten en zorgen voor extra verwenmomentjes voor wie het nodig heeft.

  Het leefgroepteam dat, aangestuurd door de hoofdbegeleider, dag en nacht klaar staat: om voor de kinderen te zorgen, iedereen tijdig op school en hobby’s te krijgen, en een aanspreekpunt voor ouders te vormen.

  Contextbegeleiders, die aan de slag gaan met gezinnen en de ruimere context. Ze vormen de brug naar de thuissituatie van onze kinderen en jongeren, en blijven ook betrokken na een verblijf. Contextbegeleiders zijn ook het aanspreekpunt voor consulenten van de sociale dienst en de jeugdrechtbank.

  Een pedagoog die mee waakt over de missie en visie van Levenslust. Ook het pedagogische traject van de kinderen en alle afstemming met scholen en CLB’s gebeurt onder de deskundige aansturing van de pedagoog.

  Een administratief medewerker, die met veel zorg de financiën, personeelszaken, boekhouding en andere paperassen opvolgt.

  De directeur, die alle radartjes geruisloos draaiende houdt. De directeur is het aanspreekpunt voor kinderen, ouders en medewerkers, draagt zorg voor het interne en externe beleid en staat in contact met het Agentschap Opgroeien.

  Werken bij ons

  Levenslust is regelmatig op zoek naar medewerkers die mee hun schouders onder onze kinderen en jongeren willen zetten. Ook voor stagiairs hebben we plaats, in de Leefgroep of bij onze pedagoog. En voor enthousiaste vrijwilligers staat onze deur altijd open.

  Zin om deel te worden van ons team?

  Kom erin

  Levenslust huist in het oude schoolgebouw van Orsmaal, een klein dorpje tussen Tienen, Sint-Truiden en Landen. Recent plakten we tegen het historische gebouw een nieuwe vleugel van de hand van de architecten van B-ILD. Daar vond de leefgroep een warme thuis: in het schoolgebouw vind je de bureaus van onze medewerkers, ruimte voor overleg en een studio waar onze jongeren hun eerste stappen naar zelfstandig wonen kunnen zetten.

  Jaarverslagen

  Huize Levenslust vzw – Kwaliteitsverslag 2023

  Download

  Huize Levenslust vzw – Kwaliteitsverslag 2022

  Download